Какви ще са тенденциите във фармацевтичната индустрия и здравеопазването?

12/04/2022

Баркод Системи България взе участие в тазгодишното издание на Pharmacy & Healthcare Digital Summit, организирано от сп. Enterprise. Водещите теми на форума бяха свързани с дигитализацията, иновациите и партньорството между държавата и бизнеса за засилване на позициите на фармацевтичния сектор и здравеопазването.

Експерти в областта дискутираха основните тенденции, наблюдавани във фармацевтичната индустрия, а именно засилване на дигитализацията. Това явление се обяснява основно с натиска, който пандемията оказа върху всички сектори в световен мащаб. Не е случаен и ръстът от 15% на оборота във фармацевтичната индустрия през изминалата година за България.

Силно внимание се обърна и на изграждането на иновационна екосистема от компании, които се определят като „моста“ между академичната медицина, фармацията и администрацията. Все по-засилваща се оказва тенденцията за партньорство между големите компании и стартиращи фирми, в т.н. „иновационно партньорство“.

Не на последно място, засегната бе и темата за „съвременните технологии“. Представена бе възможността да се използват устройства, които да записват данни за състоянието на пациентите, на следващ етап информацията да се анализира от медицинските служители, като по този начин се осъществява по-бърза и ефективна медицинска грижа. Смята се, че на първо време, съвременните технологии успешно биха помогнали в лечението на хронични заболявания.

Pharmacy and Healthcare forum