Приложения

 • Складове и Дистрибуция
  За да бъде бизнесът конкурентоспособен, трябва да бъдат осигурени ефективни поток от информация и движение на стоките. Баркод Системи България ООД предлага ефективни складови решения – системи за управление на склад, както и необходимото...
  + More
 • Търговски обекти
  В търговските обекти се виждат в най-голяма степен предимствата на мобилните системи и баркод технологиите. Съкращаването на времето за чакане на касите при използване на баркод скенери е едно от неоспоримите предимства. Мобилните компютри позволяват...
  + More
 • Производство
  Предлаганите от нас решения в областта на производството позволяват пълния контрол на стоките от склад „Суровини” до тяхното поетапно обработване и превръщане в краен продукт. Чрез представените от нас високотехнологични продукти е възможно...
  + More
 • Транспорт и Логистика
  Наличието на информация за това къде се намира даден товар във всеки един момент от неговото транспортиране е критично за функционирането на цялaта верига за доставки. Тази пълна проследимост се постига чрез идентифициране на всяка една логистична единица...
  + More
 • Разносна търговия
  Разносната търговия е пазарен сегмент, при който се усеща в голяма степен ефекта от внедряването на системи за мобилно събиране и обработка на данни. Проблемите при разносната търговия са в големия обем документи, които се попълват при клиента за сметка...
  + More
 • Здравеопазване
  Мобилните информационни технологии в сферата на здравеопазването оказват положителен ефект върху полаганите грижи за пациентите и трансформират изцяло работата в здравните заведения. Те позволяват автоматизирането на голям кръг от дейности и минимизирането...
  + More
 • Интернет на нещата
  Интернет на нещата (Internet of Things – IoT) описва среда, в която баркодове и сензори са свързани с обектите и им придават „дигитален глас“. Този глас прави възможно обектите да се свързват помежду си и да обменят данни посредством...
  + More
 • Двумерни баркодове
  Двумерните баркодове (2D barcode) са създадени в началото на 90-те, но започват да набират популярност 10 години по-късно. В тях може да се кодира в пъти повече информация, отколкото в линейните (1D). Обикновено 1D баркодът съдържа...
  + More
 • Директиви на Европейската комисия
  Директива за фалшивите лекарства За да се гарантира сигурността на потребителите, от 9 февруари 2019 г. влязоха в сила промените по Директивата за борба с фалшивите лекарства, съгласно която ще се проверява автентичността на лекарствените продукти....
  + More