Аптеки

За нуждите на аптеките, Баркод Системи България предлага цялостни решения за етикетиране, преетикетиране на лекарствените продукти, както и за проследяване и инвентаризация на активите.

Благодарение на тези решения може да се повиши бързината при идентификацията на лекарствени продукти и да се намалят грешките при ръчна работа.

Като партньор от най-висок статус на Zebra Technologies, Баркод Системи България предлага специализирани за сферата на здравеопазването етикетни принтери и баркод скенери. Тези устройства са изработени от специални материали за по-ниско задържане на микроорганизми. Позволяват ежедневна дезинфекция. В тях се ползват специални технологии за минимизиране възможностtа за пренасяне на зарази.