• Двумерни баркодове

2D Баркод стандарти

PDF417 – 2D баркод стандарт, разработен от Zebra Technologies, тогава Symbol Technologies, който представлява наслояване от няколко линейни баркода един върху друг. PDF означава Portable Data File, а 417 обозначава, че всеки шаблон от 2D баркода се състои от 4 линии и празни пространства и е с дължина 17 елемента. Тези баркодове са едни от най-разпространените 2D баркодове в световен мащаб поради няколко причини:

  • 2D баркодИмат лесни за разпознаване шаблони за начало и край 
  •  Капацитет за кодиране на голям обем данни
  • Четат се от линейни имиджъри и от някои лазерни скенери 


2D баркодData Matrix – 2D баркод стандарт, в който могат да се кодират над 3000 цифрови и 2000 буквено-цифрови символа. Той се състои от черни и бели квадратни модули, подредени във формата на правоъгълник или на квадрат. Две от съседните страни на Data Matrix баркода са плътни и образуват буквата “L”. Много често се използва за директна маркировка (DPM) на малки елементи.

qr кодQR Code – 2D баркод стандарт, създаден от подразделението на Toyota - Denso-Wave през 1994 и набиращ все по-голяма популярност. Първоначалното приложение е в автомобилната индустрия за следене на наличностите в складовете. QR е съкращение за Quick Response (Бърза Реакция), тъй като създателите му са възнамерявали съдържанието му да може да бъде декодирано с висока скорост. 2D баркодът се състои от черни модули, подредени в квадратен шаблон върху бял фон. Лесно се разпознава, тъй като в три от ъглите му модулите са с по-голям размер. 

Технологията е получила широко разпространение в Япония и Южна Корея. С навлизането на смартфони с камери, QR-кодовете започват да бъдат широко използвани и в Европа и Америка. Често фирми ги използват като лесен начин да отведат потребителите си на определен интернет адрес.