Баркод Системи България се изкачи до най-високото партньорско ниво на Motorola – Solution Partner

05/02/2010

Баркод Системи България стана единствената фирма в България отличена със статус на Premier Solution Partner на Motorola Enterprise Mobility business, което е най-високото ниво от партньорската програма на фирмата.

Партньорската програма на Motorola дава достъп на отделните фирми-партньори до различни ресурси и средства за удовлетворяване на променящите се изисквания на клиентите и нарастващото търсене.

  • Authorized Reseller - обслужващи група от организации като обикновено дейността е насочена към работа с по-малки фирми.
  • Business Partner - предоставящи различни индустриални решения, системна интеграция и/или професионални услуги.
  • Solution Partner - разработващи вертикални бизнес решения чрез ре-инженеринг на работните процеси и прилагане на софтуерни и/или професионални услуги.

Баркод Системи България е вече повече от 10 години на българския пазар, за които имаме разработени проекти за различни вертикални сегменти - складове и дистрибуция, транспорт и логистика, търговия, производство и други, както и много междуотраслови проекти, с които сме заслужили да бъдем Premier Solution Partner за Motorola и ще продължаваме да доказваме това.