Защо е важна верификацията на баркода?

01/12/2020

баркодКачеството на баркода е от съществено значение за ефективното управление и проследяване на движението на стоките по веригата на доставките. Всяко затруднение при сканирането на баркод води до забавяне на процеса по обработка на стоките в склада или търговките обекти, което би довело до потенциални загуби. Ръчното въвеждане на информация от баркода е предпоставка за грешки и отново води до забавяне на процеса по обслужване на клиенти на касата или при обработка на стоки в склада.

Верификацията на баркод символите е процес на проверка на определени параметри на отпечатаните баркодове като:

  • Контраст между тъмни и светли сегменти
  • Разминавания в номиналните размери на сегментите, породени от различните начини на отпечатване на баркодовете
  • Нарушения в очертанията на сегментите на баркода
  • Препоръчителна височина на баркода в зависимост от неговата дължина
  • Наличие на други графични елементи, в недопустима близост до баркода и оценка дали те са в границите на препоръчаните стойности според съответния стандарт.
Верификацията на баркода е оценка на качеството на баркод символа. Този процес спомага за по-бързото и ефективно сканиране на баркодове, като едновременно с това спестява време и средства. Препоръчително е верификацията да се осъществява преди отпечатването на цялата серия баркод етикети.

 

При верификацията на баркод се анализират едновременно редица негови параметри, като сканирането на един баркод посредством баркод скенер, мобилен телефон или специализиран мобилен компютър не може да замени процеса на проверка на баркод символа. Чрез сканиране може да се установи само дали конкретен баркод може да се прочете или не от дадено сканиращо устройство, но не и да се посочи причината, поради която той не може да бъде прочетен.

Верификацията на баркодовете предотвратява допълнителни разходи за преетикетиране на стоки, извеждане на продукти от търговката мрежа поради неточност на маркировката и предразполагат за по-бърз и ефективен работен процес.