Баркод Системи България вече е сред официалните партньори на Аутомотив Клъстер България

12/09/2023

Аутомотив Клъстер БългарияБаркод Системи България се присъедини към официалните партньори на Аутомотив Клъстер България (АКБ). Създаден през 2012 г. като неправителствена организация, клъстерът и до днешна дата работи усилено да подкрепи интересите на автомобилните производители, доставчици и организации, предоставящи услуги в областта на автомобилната индустрия.

Българският автомобилен клъстер стимулира връзките между своите членове и подпомага развитието на техния бизнес и конкурентоспособност чрез участието в съвместни международни проекти и професионални програми за квалификация.

Автомобилен сектор БългарияКъм днешна дата АКБ се състои от над 250 национални и международно признати автомобилни компании в страната, които имат над 67 000 служители в България и над 1,5 млн. служители по света. Сред основните цели на АКБ се открояват:

  • Подпомагане на компании от автомобилната индустрия със седалище или дъщерни дружества в България
  • Привличане на автомобилни производители и водещи международни доставчици на българския пазар
  • Подкрепа на проекти на членовете на АКБ за въвеждане на технически подобрения

Баркод Системи България е компания, която непрестанно работи върху разширяването на партньорската си мрежа. До момента екипът ни взе участие в няколко работни срещи съвместно с клъстера и обмени опит с квалифицирани специалисти в автомобилния сектор. Обмяната на опит и екипната работа върху насърчаване на иновациите безспорно ще доведе до подобряване на конкурентоспособността на компаниите в рамките на автомобилния клъстер в България. 

Автомобилен сектор