Центрове по кръвопреливане

Баркод етикет - верификация на кръвна групаОт безопасното и успешно преливане на кръв често зависи животът на пациентите. Скорошно проучване сочи, че почти 80% от грешките при преливане на кръв се дължат на неправилна идентификация. Процесът по верифициране, че пациентът получава правилния кръвен продукт е следният:

  • Идентифицира се пациентът посредством сканиране на баркода на лентата за китка и кръвният продукт посредством сканиране на етикета
  • Потвърждава се кръвната група на пациента, проверява се предписанието на лекаря и се получава съгласието на пациента за манипулацията

Решенията на Zebra Technologies за управление на процеса по кръвопреливане позволяват идентифициране и проследяване на кръвта от даряването до преливането, като гарантират, че пациентът ще получи кръвта, от която се нуждае.