Инсталация и конфигурация

Независимо от сложността на конкретната система, необходимо е софтуерът и хардуерът да бъдат инсталирани в клиентската среда, да бъдат конфигурирани и да се осигури тяхното взаимодействие. Услугите на Баркод Системи България в тази област изцяло обхващат нуждите на клиентите и включват: изграждане на безжични мрежи, инсталиране на техника в средата, в която ще оперира, конфигурация на безжични мрежи и мобилни терминали, инсталиране и конфигуриране на софтуер и др.