Консултантска дейност

Първата и най-важна стъпка на всеки един проект е запознаването с бизнес средата и специфичните проблеми на клиента. Качеството на проведения първоначален анализ предопределя правилната идентификация на нуждите на клиента и намирането на най-подходящото решение за най-кратко време. Поради това, консултантската дейност е неразривна част от портфолиото от услуги на Баркод Системи България. Нашите консултанти са на разположение на клиента както в първоначалната фаза на проекта при избора на решение, така и по време на изпълнението му и след приключването му.