• Полша

  IBCS POLAND е компания, основана през 1999 година. В качеството си на системен интегратор, тя разработва ИТ решения, които осигуряват мобилност на логистичните, складови и продажбени процеси посредством безжична комуникация и технологии за автоматична идентификация (баркодове и RFID). Компанията предлага комплексна реализация на проектите, започваща от предварителен анализ, през концептуално изграждане на самото решение, доставка, инсталация и имплементация на устройства и софтуер и стигаща до следпродажбено обслужване. IBCS Poland се състои от над 50 висококвалифицирани специалиста, работещи в централата в Нови Сонч и в клона във Варшава. Професионализмът на служителите се гарантира от многобройни сертификати, обучителни курсове, провеждани от партньорите на компанията, както и обмяната на опит сред членовете на IBCS Group. IBCS Hungary си сътрудничи с водещи образователни и изследователски центрове, като по този начин подпомага създаването на висококвалифицирани кадри в сферата на логистиката.

  Полша

  33-300 Nowy Sacz, Al. Pilsudski 46 


  Телефон:

  +48 18 44 00 222


  Email: ibcs@ibcs.pl www.ibcs.pl