• Словакия

  KODYS SLOVENSKO реализира цялостни решения за повишаване на продуктивността и ефективността на фирмите и намаляване на разходите. Компанията предлага решения за автоматична идентификация посредством индустриални баркод и RFID четци и мобилни компютри, пренос на данни чрез безжична инфраструктура, както и управление на данни посредством мобилни софтуерни решения. Сферите на приложение включват търговия, дистрибуция, транспорт и логистика, производство, здравеопазване и др. Решенията на компанията комбинират в себе си трите ключови елемента на бизнес мобилността - възможността да се улавят, прехвърлят и управляват данни в реално време и място в организации от всякакъв размер.

  Словакия

  Sliačska 2
  831 02 Bratislava 3 


  Телефон:

  +421 2 4342 3844


  Email: info@kodys.sk www.kodys.sk