• Унгария

  IBCS HUNGARY е водещият доставчик на мобилни решения за бизнеса в Унгария. Фирмата е основана през 1992 година като част от IBCS Group, а към момента се състои от над 30 висококвалифицирани специалисти, разпределени в три офиса - в Будапеща и още два регионални в други градове. IBCS Hungary предлага системни решения за оптимизиране на дейностите в склада, мобилната търговия и и услуги, както и за проследяване на активи в и извън четирите стени. Целта на компанията е да предостави на клиентите си информационни системи, с които да постигнат прозрачност на бизнес процесите си, да оптимизират управлението на дейностите си и да намалят разходите. С помощта на предлаганите мобилни и гласови решения, складовите операции стават по-ефективни, намалява се броят на грешките и необходимото време за обучения.  

  Унгария

  Reitter Ferenc

  u. 45-49 H-1135

  Budapest

   


  Телефон:

  + 361 451 6070


  Email: info@ibcs.hu www.ibcs.hu