Datamax-O’Neil MP Compact4 Mark II принтер за печат на билети

Различните мероприятия изискват различно качество билети, издавани и продавани по различен начин и в различни тиражи. Без значение от спецификата, Datamax-O’Neil MP Compact4 Mark II е решението, което може да отговори на всички нужди.   

Повече информация можете да намерите тук: https://www.datamax-oneil.com/do/com/en-us/home/printers-software/stationary-printers/ticket-printers/mp-compact4