Защо и как да дезинфекцираме баркод оборудването, етикетните принтери и другите специализирани мобилни и стационарни устройства?

27/04/2020

Всички знаем колко е важно да поддържаме добра лична хигиена и редовно да дезинфекцираме помещенията, които обитаваме. Само в САЩ всяка година около 1.7 млн. човека имат проблеми свързани с инфекции. Също така дезинфекция е необходима и за всички електронни устройства, които използваме, както за мобилните, така и за стационарните.

Цялостната дезинфекция на устройствата, които употребяваме ежедневно, е от решаващо значение за предпазване от инфекции на работното място и в обществените пространства. Съществуват правилни и грешни начини за нейното извършване.

В този изключително критичен период споделяме няколко съвета, предоставени от водещите производители на различни професионални устройства. Надяваме се, че така ще помогнем в защита здравето на всички.

Почистване и дезинфекция на мобилен компютър Zebra

Zebra

Zebra Technologies препоръчва при дезинфекция да се спазват специфичните изисквания, придружаващи всяко от устройствата. Спрямо работната среда, за която са предназначени, те имат различна степен на устойчивост към препарати. Важно е устройствата винаги да бъдат изключени преди почистване и дезинфекция, както и да бъде почистена всяка една част от тях, включително и аксесоарите.

Трябва да се използва микрофибърна материя, тъй като е доказано, че тя най-добре отнема влагата необходима за развитието на микроорганизмите. Според тестове на американската Environmental Protection Agency (EPA), микрофибърните материи премахват до 98% от бактериите и до 93% от вирусите от повърхностите и то при ползване само на вода.

Като мерки при почистването би трябвало да се спазват и следните общи правила:

 • Да се изплозва материя напоена с дезинфектант, а не да се излива течността върху оборудването;
 • Внимателно да се почистят всички повърности, включително бутоните и местата между тях. След почистването, дисплеите и отворите да се подсушат с мека, не абразивна материя, за да се избегне надраскване;
 • Да се осигури време на устройството да изсъхне, преди последваща употреба;

В допълнение се правят следните препоръки:

Предпазна граница: да се ползват предпазващи от течности калъфи за мобилните устройства;

Честота: да се прави почистване на мобилното устройство преди и след приключване на работа с всеки пациент;

Регулярност: да се спазва график за периодично дезинфекциране на оборудването;

Миене на ръце: да се мият ръцете преди и след употреба на мобилно устройство.

Datalogic

При почистване и дезинфекция на баркод скенери Datalogic с препарат под формата на спрей, спреят не трябва да се впръсква директно върху скенера. Препаратът най-напред трябва да се впръска върху кърпа или мека хартия и дезинфекцията на устройствата да бъде извършена с тях. Директното напръскване с препарат може да доведе до повреда на скенера или на отделни негови части. За дезинфектант Datalogic препоръчват използването на изопропилов алкохол.

Honeywell

Honeywell предоставя серия от ръководства за дезинфекция на различните видове устройства - мобилни компютри, баркод скенери и етикетни баркод принтери.

За мобилните компютри е важно да се спазват следните препоръки:

 • Да не се използва белина за почистването на устройствата;
 • Да не се изважда батерията на устройството при почистване;
 • Устройствата не трябва да се потапят в почистващи течности, защото това ще доведе до трайни повреди;

За почистване и дезинфекция на баркод скенери:

 • Устройствата винаги трябва да бъдат изключени от контактната мрежа;
 • Трябва да се провери дали батерията на баркод скенера е поставена правилно; при неправилно поставяне е възможно да проникне течност, която да повреди устройството;
 • След почистване скенерът трябва да изсъхне напълно преди да бъде включен отново.

При почистване и дезинфекция на етикетни баркод принтери трябва да се спазват следните указания:

 • Предварителното изключване на устройствата от захранването е задължително, както и при другите устройства;
 • Етикетната лента трябва да бъде извадена от принтера;
 • Ако се използва течен разтвор на дезинфектант, се препоръчва с него да бъде навлажнена стерилна кърпа, с която да се обработи устройството; важно е преди нанасяне излишната течност от кърпата да бъде отцедена;

Elo

Водещият световен доставчик на тъч технологии (технологии, използвани за екрани със сензорно управление) Elo Touch Solutions дава следните съвети за почистване и дезинфекция на устройства с тъч екрани:

 • Преди почистване е препоръчително устройствата да се изключат, а ако това не е възможно, да се поставят в режим, който не позволява набирането на команди, които биха попречили на нормалния работен процес;
 • Почистващият препарат не трябва да се впръсква директно върху екрана на устройството, а върху кърпа, с която да бъде нанесен дезифектантът;
 • Трябва да се избягва употребата на почистващи и дезинфекциращи препарати с високо съдържание на алкохол (>70%), неразредена белина или разтвори на амоняк;

Надяваме се тази информация да е полезна за Вас и да улесни поддръжката на използваните от Вас устройства.

Ако имате необходимост от съдействие или допълнителна информация, винаги може да се свържете с екипа на Баркод Системи България.