Директиви на Европейската комисия

Директива за фалшивите лекарства

За да се гарантира сигурността на потребителите, от 9 февруари 2019 г. влязоха в сила промените по Директивата за борба с фалшивите лекарства, съгласно която ще се проверява автентичността на лекарствените продукти. Целта на новата система е да защити пациентите, като не позволи фалшифицирано лекарство да достигне до тях през аптечната мрежа. Промените ще засегнат още ранния етап на производство на медикаментите. Производителите ще имат задължението да отпечатат на опаковките на лекарствените продукти баркодове с вграден „Уникален идентификатор“ (UI), да сканират UI кода и да го изпратят към Българската система за верификация на лекарствата. Вносителите, търговците на едро и дребно ще сканират UI кодовете, с цел верификация и подаване на информация за местоположението на лекарствения препарат. Като крайно звено, откритите и болнични аптеки ще извеждат от експлоатация лекарствения продукт, отново чрез сканиране на UI кода и ще го деактивират в Българската система за верификация на лекарствата (БСВЛ).

 

Директива за тютюневите изделия

Регламентирана от Европейската комисия, Директивата за тютюневите изделия започна да се прилага с цел борба с незаконната търговия на тютюн, защита на общественото здраве и държавните бюджети. Новите изисквания, които влизат в сила от май 2019 г., ще засягат проблемите при проследяването на тютюневите изделия. Чрез прилагането на Система за проследяване, всички организации в рамките на веригата за снабдяване с тютюн, от производителя до последния обект преди търговската мрежа, ще имат възможност да регистрират постъпването, междинните движения и крайния изход на опаковки, кутии или кашони с цигари. Информацията за проследяване ще бъде събирана чрез сканиране на баркод, наречен „Уникален идентификатор“ (UI), който производителят ще поставя на всяка опаковка, кутия или кашон. Сканираната информация ще бъде изпращана и съхранявана в база данни на трети страни. По този начин всеки потребител ще има възможност да проследи произхода и движението на закупените от него тютюневи изделия.

 

Директива за проследяване на взривните вещества

Според Европейската директива, уникалната идентификация на взривните вещества е от съществено значение за поддържане на точна и пълна документация на всички етапи от веригата за доставка. Това трябва да позволи идентификацията и проследяването на дадено взривно вещество от мястото на производство и първото му пускане на пазара до крайния му потребител и употреба, с оглед недопускане на злоупотреба и кражба, както и за подпомагане на правоприлагащите органи при установяване на произхода на загубени или откраднати взривни вещества. MobeeXtrace е софтуерно решение, разработено от Баркод Системи България, създадено в следствие на Европейската Директива 2008/43/EC от 4 Април 2008 година и внесените по нея промени от 22 февруари 2012 година за проследяване и идентификация на взривни вещества за граждански цели. Системата се състои от две части - Бек офис и Мобилна част и осигурява проследяването на едно взривно вещество във всеки етап от жизнения му цикъл - от производството, през транспортирането му, до финалната употреба.