Сключихме договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ

08/11/2021

лога на Европейски съюз и Европейска програма за иновации и конкурентоспособност

БАРКОД СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.089-0092-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Основната цел на проекта е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието – бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква БАРКОД СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност на проекта:

50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско финансиране от ЕФРР и 7 500,00 национално финансиране.

 

Начало: 02.11.2021.г.

Край: 02.02.2022 г.