Допълнителна проверка на баркода?

09/10/2020

Или когато се налага 100% сигурност в четимостта на баркода преди етикетът да излезе от принтера

Бързите темпове на развитие на световната икономика изискват автоматизиране на процесите по идентификация на продуктите, докато те са в движение. Без значение дали става дума за автоматизирани производствени линии, опаковане, складиране, товарене, търговия на дребно или електронна търговия – всичко, което се движи в днешния забързан свят, изисква бързо прочитане и проследяване на баркодовете.

Ако на който и да е етап от движението на стоката скенерите не могат да прочетат един баркод, заради проблеми с качеството му, това забавя придвижването на стоките и принуждава те да бъдат проверявани ръчно. Това води не само до забавяния в доставките или до загуба на стоки, но и до финансови загуби, разходи за застраховки и разваляне на отношенията с клиентите.

Поставяне на баркод етикет върху лекарстваВъв фармацевтичната индустрия например процесите по етикетиране са изключително сложни и има причина за това. Обикновено във фармацевтиката голям обем информация се налага да бъде поместен на тясно място върху опаковки или рецепти – информация за дозите, съставките, възможните странични ефекти, предупреждения при ползване и други инструкции за безопасност. Затова няма място за грешки. Наложително е информацията върху етикета да е правилна и точна всеки път, когато излиза от принтера и преди да бъде поставена върху опаковката. Дори малка грешка може да доведе до изтеглянето на продукт от пазара, а от там и до разрушаване репутацията на производителя, дисквалификация на доставчици и дори заплаха за живота на хората.

Затова всеки етикет трябва да бъде щателно проверяван за верността и четимостта на информацията, която съдържа и то не само от фармацевтичните компании и техните вериги за доставки. Производители на храни и напитки, хранителни добавки, козметични продукти, медицинско оборудване и химически продукти също трябва да спазват стриктни стандарти за етикетиране. Предизвикателството идва когато тази проверка трябва да става по време на печата, а не всички компании имат правилните инструменти за това.

Какви са начините да приспособите своя индустриален принтер да проверява баркодовете, докато още печата?

Най-добрият начин да минимизирате трудностите с контрола на качеството в реално време и да имате 100% сигурност в точността и читаемостта на етикета, е да внедрите система за проверка на баркодовете в самия принтер.

Печат на баркод етикет с принтер ZebraПовечето индустриални баркод принтери са проектирани да отпечатват желаните етикети с най-високо ниво на точност и без необходимост от допълнителна проверка на съдържанието на етикета. Въпреки това за критични приложения, които изискват 100% сигурност в точността и читаемостта на съдържанието, може да се наложи да внедрите система за проверка в самия принтер. По този начин, ако системата засече неточност, операторът бързо може да направи съответните корекции за постигане на желаното качество на печат.

Този тип вградени системи за проверка могат да:

  • Проверяват комбинации от 1D/2D баркодове и да ги оценяват по предварително зададени стандарти
  • Валидират читаемостта на баркода
  • Засичат изкривявания, размазвания, липсващи участъци в отпечатъка
  • Проверяват съответствие между баркодирана информация и съответната информация четима с човешко око

Коя система е най-подходяща за използваният от Вас принтер, може да проверите с Вашия доставчик на етикетиращи решения.

За повече информация свържете се с нас:

                                           ЗАПИТВАНЕ