Електронни етикети в логистичния сектор

13/06/2024

След навлизане в ритейл индустрията, електронните етикети биват внедрявани все по-масово и в логистичния сектор. Иновативният начин на етикетиране при логистични единици, стелажни системи, picking зони в складове става все по-приложим и се превръща в алтернатива на познатия до момента хартиен метод.  

Електронните етикети елиминират необходимостта от създаване, отпечатване и постоянна подмяна на хартиени етикети. Те повишават многократно ефективността и точността в складовите процеси. Оборудвани с електронни дисплеи и Wi-fi свързаност, служителите могат в реално време да променят информацията по етикетите, намалявайки времето и труда за ръчно актуализиране. Това не само ускорява работния процес, но и минимизира риска от човешки грешки.

Намаленото потребление на хартия и разходите за печат също са от съществено значение. Вашият склад остава екосъобразен, а хартиените отпадъци и въглеродният отпечатък намаляват многократно.

Друго предимство на електронните етикети е тяхната гъвкавост и възможността за интеграция с различни системи за управление на складове (WMS) и IoT технологии. Това допринася за по-лесно следене на срокове за годност и мониторинг на околната среда. Предоставянето на данни в реално време не само подпомага вземането на по-информирани решения, но и осигурява бърз поглед на наличностите в склада.

Повишавайки ефективността, точността и устойчивостта, електронните етикети са на път да се превърнат в новия стандарт при етикетиране на складове.

Сканиране на етикет в склад