Кои са най-големите предизвикателства за етикетиране в производството?

08/02/2022

Когато става въпрос за предизвикателствата пред глобалната верига на доставки, етикетирането в производството може да не е сред основните проблеми. Но всъщност, то може да е в основата, пратките да бъдат проследявани и доставяни в срок.

loftwareГлобалният лидер в решенията за етикетиране Loftware проведе проучване сред 175 компании в целия свят, за да установи кои са основните предизвикателства, свързани с етикетирането на продукция.

Очаквано, резултатите от проучването показаха, че проблемите свързани с неправилно етикетиране струват на производителите загуба на ценно време, ресурси, забавяне на производствения процес. Придружено с изброените по-горе проблеми, много често компаниите рискуват да загубят добрата си репутация.

Проучването в цифри:

97% от анкетираните споделят, че са спирали процеса по етикетиране на продукция поради възникнали проблеми, а половината от тази група казват, че основната причина за това е грешни данни върху етикетите. Допускането на подобни грешки, може да струва много, като се оказва, че загубите породени от спиране на производствени процеси, достига средно до 100 долара на час.

84% процента от анкетираните признават, че имат проблеми с изпълнението на специфичните за клиента изисквания за етикетиране. В резултат на това, близо една трета от анкетираните трябва да плащат глоби или други наказания поради тези проблеми. В допълнение към разходите, репутацията на компаниите страда, защото клиентите не искат да правят бизнес с компания, която не може да отговори на техните нужди.

Могат ли специализираните решения за етикетиране да решат проблемите на производителите и как?

етикетиране в производствотоРешенията за корпоративно етикетиране или още Enterprise Labeling Solutions могат да помогнат за преодоляването на тези предизвикателства, така че веригата за доставки да протича гладко, компаниите да поддържат добрата си репутация и не на последно място, приходите да продължават да нарастват.

Този тип решения за етикетиране могат да бъдат интегрирани с използваните от компаниите бизнес приложения, извличайки необходимата информация, за да елиминира човешката намеса и допускането на грешки, за да се гарантира точност и последователност при етикетирането.

Решенията за управление на процеса по етикетиране ще помогнат на компаниите да поддържат добър имидж пред клиентите си, отговаряйки на специфичните нужди на всеки от тях.