Решения за етикeтиране на складове

Скоростта, адаптивността и точността в операциите със стоки са крайъгълният камък на съвременните складови операции. За да бъдат конкурентноспособни, компаниите от този сектор трябва да могат да гарантират плавно протичане на процесите и безупречно спазване на сроковете.

Ние създаваме етикетите за склад съобразно конкретното Ваше приложение. Вземаме под внимание Вашата система за управление на складовите процеси, сканиращите устройства, дистанциите и ъглите на сканиране, подреждането на склада Ви, за да предложим най-качественото решение за етикетиране на Вашия склад.

Лесното локализиране на стоките в склада зависи от прецизното маркиране/етикетиране на складовите зони, стелажи и палето места. Това спестява време при обработка на постъпващите и излизащите от склада стоки, като същевременно повишава ефективността на складовата дейност.

Баркод Системи България предлага решения за етикетиране на складове, които ще улеснят и подобрят ефективността на процесите, извършвани във вашия склад. От бели синтетични самозалепващи етикети за маркиране на стелажи, до ретрорефлективни етикети с баркодове за маркиране на палето места, намиращи се на високо, в близост до тавана на вашия склад.

Баркод Системи България предлага и синтетични етикети с предпечат в различни цветове за целите на цветова идентификация на различните складови зони, което улеснява персонала при ориентация в склада и намирането на определени групи стоки.

Етикетиране на складЕтикетиране на склад