Готови ли сте за GS1 Sunrise 2027?

29/01/2024

Миграция от линеен към 2D баркодОт десетилетия насам, основната функционалност на линейните баркодове е свързана с идентификацията на продуктите и техните цени. В днешно време тази информация далеч не отговаря на нарастващите изисквания от страна на доставчици, ритейлъри и потребители за по-голяма прозрачност, проследимост и удостоверяване на автентичността на продуктите. В отговор на това, глобалната верига за доставки стартира плавно преминаване от традиционните линейни към двумерни (2D) баркодове.

2D баркодовете позволяват стандартизиран начин за удовлетворяване на потребностите във веригата за доставки и на променящите се изисквания на потребителите. Информацията предоставяна от 2D баркодовете може също така да помогне за:

  • Управление на инвентара
  • ​Своевременно изтегляне на определени продукти от пазара
  • Проследимост на доставките
  • Удостоверяване на автентичността на продуктите
  • По-голямо доверие в производителите и дистрибуторите

GS1 лого

За да се стартират горепосочените подобрения, GS1 задава срок за миграцията към 2D баркодове в точките на продажба (POS) и в точките на обслужване (POC) – наречена още Sunrise 2027.

С едно единствено сканиране със смартфон, потребителите ще могат да получат информация за хранителната стойност на продуктите, алергени, данни за произход на продукта или да получат по-нестандартна информация като рецепти или инструкции за употреба, които се осъществяват чрез GS1 Digital Link.

2D баркодовете могат да бъдат сканирани в различни условия - по време на пазаруване в търговските обекти и на касите, в здравните заведения, при прилагане на медикаменти и в редица процеси по веригата на доставки.

GS1 подкрепя организациите да стартират пътя на миграция към "следващото измерение" баркодове. Свържете се с нас, за да научите повече за това как можете да подготвите компаниите, системите и екипите си за работа с 2D баркодове, за да рационализирате операциите си.