GS1 се стреми към създаване на стандарти за мобилна комуникация

16/11/2009

Тъй като значението на мобилните комуникации продължава да расте и потребителите правят практически всичко от техните мобилни телефони, за компаниите е важно да осъзнаят нуждата от унифицирани стандарти. Организацията GS1 е отчела ръста на този пазарен сегмент и е създала Мениджърски борд, които да въведе и утвърди стандарти.

Мениджърският борд планира да разработи глобален стандарт за мобилна търговия, който ще накара международните компании да подкрепят развитието на глобални стандарти за надеждна и ефективна комуникация между бизнес организациите и потребителите посредством мобилни телефони.

Мениджърският борд на GS1 наскоро се съгласи, че трябва да се превърне в ключова фигура в създаването на надеждна и ефективна комуникация между бизнеса и клиента (B2C). Бордът оценява възможността да разшири GS1 стандартите, които вече се използват за Бизнес-към-Бизнес (B2B) процесите, в областта на B2C. В този аспект, ще бъдат засегнати следните области:

  • Идентификационни ключове
  • Информационни носители (баркодове и RFID)
  • Продуктови данни, свързани с потребителска информация
  • Обмен на данни

Мениджърският борд е поискал от GS1 да си сътрудничи с производители, търговци, доставчици на решения, производители на мобилни телефони, мобилни оператори и асоциации, за да постигнат споразумение относно тези отворени глобални стандарти.

B2C GS1 ще позволи разширяване на връзката им с клиента от посещения на търговските обекти до поръчки от онлайн магазините през интернет или мобилен телефон.

В усилията си да избегне усложненията, да намали разходите и да осигури оперативна съвместимост, GS1 препоръчва използването на глобални отворени стандарти и силно насърчава фирмите да се присъединят към Мениджърския борд.

Тъй като търговските марки и търговците са убедени, че мобилните технологии са от ключово значение за връзката им с клиентите, GS1 е готова да помогне на индустрията да постигне по-висока ефективност като развие нови мобилни технологии.