Здравеопазване

Мобилните информационни технологии в сферата на здравеопазването оказват положителен ефект върху полаганите грижи за пациентите и трансформират изцяло работата в здравните заведения. Те позволяват автоматизирането на голям кръг от дейности и минимизирането на грешки, като неправилна идентификация на пациенти и лабораторни проби.

Баркод Системи България ООД предлага специализирани за сферата на здравеопазването технологични решения от Zebra Technologies (баркод скенери, мобилни компютри, таблети и етикетни принтери), чрез които здравните специалисти могат да бъдат в постоянен контакт и да оказват навременни и точни грижи за пациентите, както и да проверяват наличието на даден медикамент.

Защо е важна инвестицията в мобилни информационни технологии?

  • Подобряване на пациентската удовлетвореност;
  • Оптимизиране на разходите при оказване на грижа за пациентите;
  • Подобряване на ефективността на персонала;
  • Покриване на регулаторните изисквания на новите закони и регламенти;