HighJump Edge WMS вече e K.Motion Edge WMS

24/09/2020

HighJump - логоСлед като преди години канадската Radio Beacon стана част от американския гигант HighJump, преди известно време започна сливането с немската група Körber AG. Наскоро това обединяване приключи и вече е факт пълната интеграция. Новото име на специализирания софтуер за управление в областта на складовото стопанство, който Баркод Системи България предлага, вече носи името K.Motion Edge.

K.Motion Edge WMS логоГрупата Körber е еднолична собственост на Фондацията Körber (организация с нестопанска цел, фокусирана върху обществени и политически въпроси и насърчаваща научните постижения). Благодарение на специфичната си структура и начин на функциониране, Körber комбинира предимствата на една глобална организация с тези на специализираните и гъвкави малки и средни компании.

След сливането, няма да има никакви промени в бизнес процесите, а продуктите на HighJump Warehouse Edge ще продължат да се предлагат на същото високо ниво, както и до този момент.