Honeywell Hyperion 1300g линеен баркод четец

Линейният имиджър Honeywell Hyperion 1300g е предназначен за приложения с интензивно сканиране, както и за леки индустриални приложения. Устройството намира добър баланс между функционалност, устойчивост и ергономичност.

Honeywell Hyperion 1300g разчита бързо 13 mil баркодове на разстояние до 50 см, както и баркодове с висока плътност с малък размер (мин. 3 mil). Hyperion 1300g е един от най-здравите баркод скенери за общо приложение на пазара.