Едно решение, безброй области на приложение!

28/03/2019

За IOTA, годината стартира с обявяване на партньорски отношения с IBCS Group. Събитието се осъществи през януари 2019г. и заинтригува технологичния свят за ключови съвместни проекти.

IOTA, фондация с нестопанска цел, обяви, че разработената от тях технология Tangle и протоколът МАМ (Masked Authenticated Messaging) ще подкрепят решението на IBCS Полша за проследимост по Веригата на доставките. Решението на IOTA има за цел да подпомогне клиентите на IBCS Group да подобрят всеки отделен етап от процеса на доставките, като осигурят Система за управление на активите. По този начин, разработеното ново приложение „IbcsTracker“ ще служи като проследяващ механизъм, с който фирмите ще управляват активите от своите пазари.

Управлението на активите във Веригата на доставките е област, в която ние вярваме, че IOTA Tangle може да демонстрира добри резултати“, каза Холгер Кьотер, Директор партньорства в IOTA. „Тези активи поддържат цялостната екосистема, но досега не е имало налична интуитивна система, която да позволява на компаниите лесно да проследяват движението им. Убедени сме, че това партньорство ще помогне на клиентите на IBCS Group да подобрят основните процеси от планирането до доставката на пратките.“

Председателя на IBCS Group, Брайън Марсел, сподели:

„Това партньорство представлява ясна възможност за решаване на едно от най-трудните логистични предизвикателства, които съпътстват днешния бизнес. Първо разработихме решението в Полша, като следващата стъпка е да го внедрим и в останалите компании от групата, в страните от Централна и Източна Европа. В крайна сметка, нашата цел е да предоставим на всички клиенти на IBCS Group по-добро разбиране за това кои са ключовите активи във Веригата на доставките, които водят до по-голяма ефективност и стратегическо управление на цялостните активи на компаниите.“