Идентификация на пациенти

Последователната и точна идентификация на пациенти е огромно предизвикателство за здравните организации в целия свят. Основна причина за това е начинът по който се извършва този процес. Повечето здравни организации осъществяват идентификацията на пациентите си посредством ръчно описване на данни, което от своя страна създава предпоставки за грешки, които могат да доведат до сериозно увреждане на здравето на пациентите.

Сканиране на баркод от лента за китка

За да се гарантират 5-те основни права на пациента: правилното лекарство на правилния пациент, в правилната доза, в правилното време и с правилната документация, на първо място трябва да се осигури надеждна идентификация.

Автоматизираните системи за идентификация на пациентите са от съществено значение за коригиране на този дългогодишен проблем.

Баркод Системи България предлага цялостни решения за надеждна идентификация на пациенти.

                                                   ЗАПИТВАНЕ

Проведените проучвания и практиката показват, че от всички налични опции за идентификация на пациенти, използването на ленти за китки с баркод е най-ефективното решение за осигуряване на сигурността на пациентите.

 

С лентите за китки се постига:

  • Предотвратяване на грешки – лентите за китки осигуряват точна информация за пациента във всеки един момент. За да се гарантира сигурността му, лентата трябва да е неизменно на китката и да бъде четима до края на престоя в болничното заведение.
  • Повишаване на сигурността и намаляване на разходите на здравното заведение – проучвания сочат, че неправилното лечение, произтичащо от погрешна идентификация на пациента е в основата на 5% от делата за лекарска небрежност. По-малкото грешки в резултат на въвеждане на система за идентификация на пациенти с баркод означава по-малко разходи и по-голяма сигурност за здравното заведение.
 6,8% от лентите за китки без баркод съдържат грешни данни, а 7,7% от тях – нечетлива информация

 

решения за идентификация на пациентиБаркод Системи България предлага висококачествени ленти за китки от Zebra Technologies, проектирани от специални клинично тествани материали, щадящи кожата и способни да издържат на строгите болнични условия през целия престой на пациентите.

 

Идентификация на новородени

Най-добрият начин за предотвратяване на грешки в родилните отделения е да се внедри решение за идентификация на новородени посредством ленти за китки с баркод. След сканиране на баркода, медицинският персонал получава на момента информация за самоличността на бебето, родителите му, както и предписани медикаменти и лечение.

Идентификация на новородени

Лентите за китки за новородени имат следните особености:

  • Удобни за носене – лените за новородени на Zebra Technologies са от специален мек материал, който няма да нарани нежната бебешка кожа. Тези ленти са хипоалергенни, имат антимикробно покритие и са направени от много тънък, неабразивен найлон.
  • Лесни за сканиране – наличното пространство за печат на лентите за китки за новородени е силно ограничено. Този проблем е решен като на мястото на залепянето има разширение, на което има достатъчно място да се отпечатат линеен и двумерен баркод с размери, които няма да създават затруднения при сканирането. 

Повече за лентите за китки от Zebra вижте тук. >>>