Какво ще се случи в болниците през 2022?

18/01/2022

В недалечното минало, мобилните технологии в болничните заведения са се използвали предимно за изпълнение на индивидуални рутинни задачи. В много чести случаи, дори здравните специалисти са използвали личните си мобилни устройства, за да имат по-лесен и удобен достъп до важна информация. Ранните технологични решения са обещавали по-добър контрол и ефективност на работния процес, но често са оставяли след себе си разочарование от сложността при работа с тях. В допълнение, липсата на единна система, обединяваща данните на всяко болнично отделение, е затруднявала работата на медицинския и административния персонал.

В съвременната напрегната обстановка, лесният достъп до информация, ясна комуникация, бързата локализация на активи, хора и оборудване може да бъде от съществено значение. В този ред на мисли, Zebra Technologies проведе глобално проучване сред над 500 болнични заведения, за да установи каква е ролята на технологичните решения в здравния сектор и да идентифицира пропуските.

мобилен компютър Zebra – употреба в болница80% от клиничните служители и 87% от административните вярват, че качеството на грижите за пациентите би се подобрило, ако здравните работници имат достъп до мобилни устройства и приложения за създадени специално за здравеопазването. С тяхна помощ те ще имат достъп до ключова информация винаги, когато е необходима. Това обуславя все по-честото използване на мобилни компютри, таблети и др., чрез които се осигурява достъпа до електронни здравни досиета и едновременно с това се улеснява комуникацията на персонала.

Вижте повече за решенията за идентификация на пациенти...

Тенденцията, която се забелязва е изоставяне на модела BYOD (Bring your own device), при който се използват личните мобилните телефони на здравния персонал. За сметка на това, се преминава към закупуване на издръжливи и сигурни специализирани мобилни устройства, позволяващи ежедневна дезинфекция.

Наблюдава се и все по-често използване на радиочестотна идентификация (RFID технологията) и системи за местоположение в реално време (RTLS). По този начин се решава проблема с навременна информация за местоположение и състояние на активи, хора и оборудване.

Около 4 от 10 от анкетираните ръководители на здравни заведения казват, че в момента използват технологии за локализиране. По този начин намаляват до минимум времето, в което болничния персонал прекарва в търсене на медицинско оборудване или консумативи, а това води до осигуряване на повече време за предоставяне на грижи за пациента.

Използването на технологии за локализиране може да подпомогне за управлението на потока от пациенти и за подобряване на оперативната ефективност на персонала.

 

Баркод Системи България ООД предлага специализирани за сферата на здравеопазването технологични решения от Zebra Technologies (баркод скенери, мобилни компютри, таблети и етикетни принтери), чрез които здравните специалисти могат да бъдат в постоянен контакт и да оказват навременни и точни грижи за пациентите, както и да проверяват наличието на даден медикамент. 

Глобалното проучване на Zebra можете да откриете тук...