Как да изберем най-подходящата WMS система?

10/12/2021

С бързи темпове нараства броят на производителите, дистрибуторите и търговците, които внедряват WMS система в своите складови стопанства, с цел намаляване на разходите и повишаване на производителността.

Предимствата, които една такава система носи са многобройни, включително повишаване на акуратността до 99,9%, намаляване на инвентара, оптимизиране на използването на складовите площи, по-голяма ефективност и точност при изпълнението на доставките, както и увеличаване на продуктивността на складовите служители.

WMS системата играе стратегическа роля за успешното развитие на една компания и прави възможно задоволяването на постоянно нарастващите изисквания на клиентите и спазването на всички регулации.

Въпреки че, имплементирането на WMS система носи голям потенциал, съществува и реалната опасност една неправилно подбрана такава система да попречи на бизнеса ви да бъде успешен и да се разраства.

управление на складов процес

 

 

 

 

 

 

 

 

Ето основните фактори, които трябва да се разглеждат при избора на складова система: 

  • Прогнозиране на темповете на растеж и промяна в организацията – WMS системата, която ще изберете трябва да бъде последна за вас, така че трябва да отговаря както на настоящите, така и на бъдещите ви нужди. 
  • Въвличане на кадри от най-високото управленско ниво в избора. За да бъде успешен изборът и имплементацията на една WMS система, управленските кадри трябва да бъдат водещо звено.
  • Оптимизиране на процесите – автоматизирането на една неработеща ръчна система води до скъпа, но неработеща автоматизирана система. Ето защо процесите трябва да бъдат ясно дефинирани и изпълнявани.
  • Оценка на разходите – трябва да сте наясно, че освен разходите за софтуер и поддръжка има и други разходи, като например тези за хардуер и обучение на персонала.
  • Определяне на възвръщаемостта на инвестициите, която ще оправдае проекта – с колко трябва да се оптимизират разходите, за да се счита инвестицията за успешна.
  • Факторът интеграция – уверете се, че WMS системата, която сте избрали може лесно да се интегрира към настоящите ви бизнес системи, например към ERP системата.
  • Поискайте подробни оферти от WMS интеграторите. Само чрез задълбочено познание за функционалността и гъвкавостта на всяка система може да се извърши обективна оценка и да се вземе най-подходящото решение.
  • Подробна информация за интегратора – грешка е да се фокусирате само върху софтуера и да игнорирате значимостта на партньорството с интегратора. Трябва да се познава методологията на имплементация на интегратора, както и начините за ъпгрейдване към нови версии.

Баркод Системи България ООД предлага специализирани решения за управление на ключови процеси в склада, както и необходимото оборудване.