Как да изготвим стандартен GS1 логистичен етикет

24/08/2016

източник: www.gs1bg.org

сканиране на логистичен баркод етикет (LP етикет)„Логистичният етикет GS1” е доброволен стандарт, който дефинира използването на етикети с баркод символи за идентифициране на логистични единици. Стандартът е разработен от GS1 със съдействието на производители, търговци, транспортни фирми и Национални организации GS1.

Логистичните единици се формират за нуждите на транспорта и дистрибуцията. Типичен пример за логистична единица са палетите. Логистичният етикет GS1 позволява еднозначната идентификация на логистичните единици и е средство за реализиране на права и обратна проследимост при движението им по веригата на снабдяване. Единственото задължително условие е всяка логистична единица да бъде обозначена с универсален сериен номер, т.е. Сериен код на контейнер за транспортиране (Serial Shipping Container Code, SSCC). Сканирането на SSCC в комбинация с електронен обмен на данни позволява свързването на физическия с информационния поток за всяка логистична единица.

Използването на SSCC за идентификация на отделните единици предоставя възможност за множество приложения, като напр. Cross Docking, проследяване и автоматично приемане на стоки. Върху логистичния етикет може да бъде отразена допълнителна информация като номер на партида, дата и идентификация на търговските единици, съдържащи се в логистичната единица.

логистичен етикет Логистичният етикет GS1 се състои от три секции. Най-горната секция в етикета съдържа информация в свободен формат, която може да бъде използвана от фирмата, изготвяща етикета за различни цели. Средната секция съдържа данните в четим текстови вид, в съответствие със Стандартите GS1. Последната секцията съдържа баркод символите. За кодиране на информацията върху GS1 логистичен етикет се използват баркод символи GS1-128.

Задължителният елемент за идентификация на логистичната единица – SSCC – се генерира и поставя върху логистичния етикет от фирмата, формирала тази единица. Позовавайки се на добрите практики фирмата, създаваща логистичната единица, трябва да използва своя собствен GS1 фирмен префикс при определяне на SSCС на логистичната единица.

Пълното ръководство за изготвяне на логистичен етикет можете да прочетете тук.