Как можем да подобрим управлението на ДМА?

05/11/2020

Управление на ДМАДълготрайните материални активи са ключово звено в структурата на всяка една компания. А тяхната загуба, повреда или неясното им местоположение в много случаи рефлектират директно върху финансовото състояние на фирмата. Именно затова, управлението им е от изключително значение. В много случаи то е съчетание от сложни и мъчителни процеси. Започвайки от правилното описание и заприхождаване на актива, задаване на неговото местонахождение, следенето на движенията му и не на последно място извършването на инвентаризация и проверки. За да се постигне това е необходимо да се отделят време и ресурс, а влиянието на човешкия фактор води до грешки и трудна проследимост.

Как да подобрим управлението на ДМА?

Необходимо е да преодолеем следните препятствия:

  • Етикетиране

Първото препятствие, което трябва да преодолеем е идентификацията на всеки един дълготраен актив. Това може да се осъществи посредством поставянето на етикет, таг или табела, която да съдържа уникалния номер на актива. Той от своя страна може да бъде допълнително кодиран в баркод или RFID, с цел автоматична идентификация при инвентаризация. На пазара съществуват десетки, ако не и стотици възможни решения, в зависимост от приложението и спецификата на активите. Започвайки от етикети или RFID тагове за офисно оборудване, които да издържат на намокряне, триене и третиране с различни химикали за почистване, през такива които да устоят на всякакви външни условия, до метални табели или консумативи, които да се използват във възможно най-тежките и неблагоприятни среди.

Ние от Баркод Системи България можем да ви съдействаме при избора на етикетиращо решение, като можем да предоставим изключително богата гама от консумативи, подходящи за всяко отделно приложение.
  • Запис и управление на ДМА

На този етап дълготрайните активи биват заприходени и описани в дадена система. Освен стандартните параметри, като инвентарен номер, име на актива, сериен или продуктов номер е важно да се постигне максимална прозрачност за неговото местоположение, тип, материално отговорно лице или други съпътстващи го характеристики. Както и да се следят измененията в тях.

  • Инвентаризация на ДМА

Последната стъпка в процеса на управление на ДМА е тяхната периодична инвентаризация. Този процес е, може би, най-мъчителният от всички, тъй като често той е изпълнен с търсене, придружаващ хаос и множество грешки.

Най-лесният начин той да се оптимизира e чрез използването на някоя от технологиите за автоматична идентификация, като баркод или RFID, както и мобилен софтуер, чрез който да се извърши самата проверка.

Представяме ви системата за управление и инвентаризация на дълготрайни материални активи EVIDEI:

EVIDEI - logoEVIDEI е цялостно софтуерно решение за управление на дълготрайни активи, което се развива вече повече от 20 годни и има стотици инсталации в повече от 10 държави.

Решението се състои от две части – десктоп и мобилно приложение.

Изглед на десктоп приложението на EVIDEIСърцето на системата е нейното десктоп приложение, чрез което се осъществява записът и управлението на ДМА. В него могат да се извършват действия като: въвеждане и редактиране на информацията за дълготрайните активи, запис на снимки, добавяне на придружаващи документи, справки за движенията на всеки един дълготраен актив и други. 

 

Мобилна версия на софтуера за инвентаризация на ДМАМобилното приложение на EVIDEI работи на мобилни компютри с операционна система Android, като позволява сканиране на 1D и 2D баркодове, както и RFID. Инвентаризацията може да се извърши на база локация или даден логически класификатор, като евентуалните нередности биват засечени в момента и мястото на сканиране.

Резултатът от това е съкращаване на времето за инвентаризация в пъти, яснота по време на извършване на самия процес и елиминиране на грешките причинени от човешкия фактор.

В заключение можем да обобщим, че именно комбинацията от тези три елемента - надеждно етикетиране, съвременните технологии за сканиране и усъвършенстваният софтуер могат да позволят на всеки да постигне яснота при управлението на своите дълготрайни активи, без да влага излишни усилия.

Ако вие желаете да постигнете това, или искате да научите повече, може да заявите вашата безплатна консултация и/или демонстрация.

                                    Заявка за безплатна демонстрация