Как да събираме данни от устройствата в реално време?

25/01/2023

Съвременните компании внедряват все повече мобилни устройства, в това число баркод скенери, RFID четци, бизнес мобилни компютри, мобилни етикетни принтери и др., с възможност да обменят информация в т.нар. облак. Същевременно все още няма доказано работещи инструменти, благодарение на които компаниите събират данните по лесен и последователен начин. За да се отговори на това, Zebra разработи IoT Connector, като функционалност на баркод скенерите и RFID четците.

Internet of Things (IoT)IoT Connector е напълно автоматизиран инструмент за събиране на данни в реално време, който дава възможност на бизнеса да прави повече със своите баркод скенери и RFID четци.

IoT Connector насочва данни от баркод скенерите Zebra към предпочитаната от клиента крайна точка, независимо дали това е облак, локален файл или споделена папка в мрежата.

Предварително определените режими на работа позволяват на RFID четците и баркод скенерите да бъдат бързо и лесно конфигурирани. Единството, което е необходимо да се извърши е да се посочи вида на данните, които е необходимо да се съберат, в какъв интервал от време и къде да бъдат изпратени.

Zebra Technologies logoНезависимо какви инструменти за анализ използват компаниите, конекторът предоставя достъп до събраната от устройствата информация, в това число сканирани баркодове, информация за активи, предупреждения в реално време, данни за местоположение, дата и час. По този начин бързо и лесно могат да бъдат анализирани извършените действия по предоставените от устройствата данни.

IoT Connector работи с данните, независимо от съществуващото хост приложение, позволявайки достъп до важна информация без необходимост от каквато и да е промяна на използваното до момента приложение и потоците от данни.

Инструментът IoT Connector е изключително подходящ за търговски обекти, здравеопазване, складове и складово управление, транспорт и логистика, производство.

Zebra Technologies products