Знаете ли как да управлявате предоставените материални активи в търговски обекти?

04/06/2024

„Като експерт в ритейл търговията, презентацията бе изключително интересна, а тематиката много навременна, актуална и необходима в съвременната търговия на дребно.“ – това сподели един от присъстващите по време на организирания от нас уебинар на 30 май 2024 (четвъртък).

Управление на предоставени материални активи в търговски обекти - УебинарУебинарът бе посветен на темата за управление на предоставени материални активи в търговски обекти и в него взеха участие производители и вносители на бързооборотни стоки от цялата страна.

Лектор на събитието бе Стамен Дулевски, ръководител-отдел в Баркод Системи България. Той запозна аудиторията с това как да подобрят и оптимизират работата с активи (хладилни витрини, стелажи и др.) и рекламни материали посредством софтуерни решения.

Като за начало, г-н Дулевски поговори за видовете материални активи и разликата между тях. Преди да премине към по-важните теми, лекторът обърна специално внимание на правилното етикетиране и неговото значение при инвентаризацията и преместването на активи.

Именно инвентаризацията бе и първият разгледан процес и как с помощта на софтуерна система, търговският представител може да предостави актуална информация за актива и неговото местонахождение. След това бяха показани начините за извършване на заявки за сервиз и профилактика при хладилни витрини, фризери и наливни инсталации.

Преместването на активи и придружаващите го етапи бе следващият разгледан процес. Лекторът премина също през генериране на документи (приемо-предавателни протоколи, договори и др.), мърчандайзингови проверки на артикулите в предоставените активи, както и през поръчка на краткотрайни рекламни материали.

MobeeAsk и MobeeSeller софтуерни инструменти

За целите на демонстрация и онагледяване на процесите, бяха показани основни функционалности от софтуерните решения Mobee Seller и Mobee Ask, разработвани и внедрявани от Баркод Системи България повече от 23 години.

Уебинарът завърши с оживена дискусия, като участниците имаха възможност да зададат своите въпроси по дискутираните теми. Някои от тях бяха и специално наградени за активно участие.

Запис от събитието, може да гледате по-долу: