Каква е тайната на успешното етикетиране?

15/11/2022

ЕтикетиранеЕтикетирането често се счита за фонов процес, на който не се обръща съществено внимание, докато не предизвика проблем. Немалко са фирмите, при които софтуерът и процесите по етикетиране са остарели и не успяват да отговорят на постоянно променящите се бизнес изисквания.

Често срещана практика е всеки отдел, клон или друго звено в рамките на една фирма да разполага със собствени принтери, да поддържа библиотека от шаблони, да създава и разпечатва свои собствени етикети за конкретните си цели. Това неизменно води до много различни конфигурации на етикети. В резултат често възникнат грешки.

Ключът към успешното етикетиране е миграцията от децентрализирано към модерно централизирано решение.

 

Съвременните решения за централизирано етикетиране може да предоставят на фирмите гъвкавост на местно ниво, като същевременно гарантират единност на процесите в цялото предприятие. Централизираните системи поддържат една версия на всеки етикетен файл, който е лесно достъпен за всеки.

Пример за централизирано етикетиране

Централизираният метод на етикетиране подобрява работата в няколко аспекта:

Подобрява гъвкавостта

Системите за централизирано етикетиране осигуряват на фирмите много по-добра гъвкавост, когато е необходимо да се извърши промяна или да се създаде нов шаблон на етикета. Въпреки че времето, усилията и нивото на познание за създаване и модифициране на етикетните шаблони са ключови, на пазара съществуват продукти, които автоматизират част от процесите. Такива решения улесняват потребителите без опит, благодарение на достъпа до съветници, падащи менюта и други инструменти.

Повишава качеството

Най-лесният и бърз начин за подобряване на качеството чрез централизирано етикетиране е като се отстрани необходимостта от ръчното въвеждане на данни в различните обекти. Съществува само една версия на всеки шаблон, която се съхранява на централно място, поддържа се чрез браузър и се споделя, когато е необходим. По този начин се намаляват различията в съдържанието и визията на етикетите, а крайният резултат е повече доволни клиенти.

Намаляване на разходите

Подобряването на качеството и намаляването на грешките водят до намаляване на оперативните разходи. Централизацията допринася и за предотвратяване на прекъсването на процесите. Дори локалните системи да се сринат, достъпът до файловете с етикети се запазва, докато има интернет връзка.

NiceLabel е един от водещите световни доставчици на решения за баркод и RFID етикетиране, който предлага решения за компании от всякакъв мащаб и отговаря на специфичните нужди в повечето индустрии. Решенията помагат на компаниите да спазват регулаторните стандарти, да поддържат непрекъснатост на бизнес процесите, да увеличават оперативната ефективност, като едновременно подобрят удовлетворението на клиентите. Платформата NiceLabel Enterprise е решение, което включва всичко, от което организациите се нуждаят, за да централизират управлението и контрола на етикетите, да интегрират етикетирането в бизнес процесите и да подобрят сътрудничеството в рамките на предприятието и извън него.