Какво ще е бъдещето на логистичния сектор?

05/04/2022

Във времена на икономически промени, много сектори, включително Транспорт и логистика (T&L), се сблъскват с огромни предизвикателства, но и безгранични възможности. Заедно с експерти в логистичния сектора, Honeywell анализира и обобщава резултатите от проведени проучвания, като представя очакваните глобални промени в T&L индустрията в недалечно бъдеще.

тенденции в електронната търговия в световен мащаб

Проучване на Gartner обобщава, че Covid-19 кризата е катализаторът за трансформация на веригата на доставките, но големите промени тепърва предстоят. Докато възстановяването от пандемията продължава, големите компании виждат дигитализацията като ключът към промяната през следващите десетилетия. 

За никого не е тайна, че през последните 2 години потребителите все повече разчитат на електронната търговия, но знаете ли, че:

69% от логистичните компаниите очакват спад в желанието на потребителите да посещават магазини през следващите 5 години.

 

Анализирайки въздействието на Covid кризата върху електронната търговия, McKinsey & Company стигат до заключението, че само за 90 дни електронната търговия е преживяла растеж, който щеше да се наблюдава през следващите 10 години.

До момента куриерските, експресните и колетни пратки са едни от най-бързо развиващите се подразделения на T&L индустрията. Все по-често срещано е хоризонталното сътрудничество, при което големи частни спедиторски фирми, като FedEx и DHL, си партнират с националните пощенски служби и по-малки местни доставчици, за да подобрят ефективността на доставките. В този случай, софтуерът за управление на доставките и GPS са от изключителна важност за осигуряване на коректна информация относно местоположение, синхронизация с доставчици, скорост, маршрут и данни за получателя.

Но какво е бъдещето на T&L индустрията?

Traffic difficultiesСпоред McKinsey & Company, бъдещето на T&L компаниите е активното участие на роботи в дейността на този сектор. По този начин бързо и лесно ще бъдат реализирани положителни резултати, които ще окажат благоприятно въздействие върху ефективността на работа и околната среда.

Защо върху околната среда?

За да се задоволи постоянно нарастващото онлайн потребление, изключвайки роботиката, като алтернатива, превозните средства в първите 100 града в света ще се увеличат с 32%, а задръстванията с 21%, което в резултата ще доведе до 11 минути забавяне в придвижването. В този случай се смята, че роботите биха били едно силно подкрепящо звено.

Бъдещето на логистикатаНапредналите технологии, част от 4.0 Индустриална революция, като Изкуствен интелект (AI), Машинно обучение (ML) и Интернет на нещата (IoT) ще спомогнат за създаване на цифрови компании, в които събраните данни от физически системи се обобщават, преработват и задвижват процеси обратно във физическия свят. Според доклад на Gartner, 23% от T&L компаниите ще имат цифрова екосистема и ще дигитализират веригата на доставките до 2025 г.

Облачни технологии

Проучването на Cognizant заключва, че напредналите технологии ще разрешат някои от съществените предизвикателства във веригата на доставките чрез V2X решения, представляващи комуникацията на всяко превозно средство с обкръжаващите го субекти. Скоро превозни средства ще могат да комуникират с други превозни средства (V2V), с пешеходци (V2P) и с транспортната инфраструктура (V2I), за създаване на пространствено съзнание и наблюдение.

В заключение, според докладите на експертите в областта, бъдещето на логистиката ще се определя от данните, анализирани от Изкуствен интелект и задвижвани от машини. В близко бъдеще се очаква засилено да се откроят следните технологични тенденции: облачна технология, компютърни изчисленияцифрови близнаци, машинно обучение и изкуствен интелект, мобилност, роботизирана автоматизация на процесите, интернет на нещата (IoT) и бизнес мрежи.

Транспорт и логистика