Körber AG придобива HighJump

19/09/2017

High Jump Inc. е един от водещите американски доставчици, специализиран в предлагането на системи за управление в областта на логистиката, производството и веригите за доставка. В края на август месец, компанията оповести, че е факт придобиването ѝ от страна на  Körber AG.

Körber AG e холдинговата структура, която стои зад международна технологична група с над 11 500 служителя по целия свят. Групата се състои от водещи технологични компании и над 130 производствени, търговски и предлагащи услуги компании. Групата Körber е еднолична собственост на Фондацията Körber – организация с нестопанска цел, фокусирана върху обществени и политически въпроси и насърчаваща научните постижения. Благодарение на специфичната си структура и начин на функциониране, Körber комбинира предимствата на една глобална организация с тези на специализираните и гъвкави малки и средни компании.

От Körber AG уверяват, че няма да има никакви промени в бизнес процесите в краткосрочен план, настоящите продукти и системи на HighJump ще продължат да се предлагат и поддържат на същото високо ниво като досега. Съществуващите клиенти на HighJump ще могат да се възползват и от други продукти на Körber AG във всички разнообразни пазари, обслужвани от компанията.

Новината за придобиването идва 3 годни след като HighJump се обедини с Accellos, създавайки пазарен лидер с над 11 000 клиента в 23 страни от Северна Америка, Азия и Европа. Баркод Системи България, в качеството си на партньор на Accellos за България от над 10 години, ще продължи да предлага WMS системата Accellos One WMS на американската компания на българския пазар.