Система за управление на процеса по етикетиране

Един от най-популярните продукти на NiceLabel (вече част от Loftware) е системата за управление на процеса по етикетиране (Label Management System). LMS подпомага за стандартизиране на етикетирането от началото до края на процеса. Системата замества ръчния труд и други отнемащи време и предизвикващи често допускане на грешки дейности, с надеждна и устойчива на бъдещето технология. Чрез нея потребителите могат да намалят разходите, да повишат ефективността и драстично да намалят на грешките при етикетиране.

Системата включва:

Модул за дизайн на етикети – eтикетите са уникални документи и проектирането им с инструменти, които не са създадени за това, може да бъде предизвикателство. Софтуерът за дизайн на етикети на NiceLabel/Loftware прави тази задача лесна. Той включва вградени функции за графичен дизайн, които позволяват на потребителите да създават етикети за минути, без да са необходими умения за кодиране или обучение. Софтуерът притежава интерфейс подобен на текстов редактор, благодарение на което всеки може да проектира бързо етикети, спрямо специфичните за бизнеса изисквания.

Модул за управление на документи – служи за подпомагане на процеса по етикетиране. Позволява проектиране, преглеждане, одобряване и контролиране етикетирането от централизирана база данни, без да се налага инсталирането на софтуер на отделни работни станции. Със системата за управление на документи администраторите получават пълен контрол върху това кой има достъп до конкретни процеси на етикетиране. Могат да определят какво ниво на достъп да има всеки потребител. Контролът на достъп, базиран на роли (RBAC) регулира достъпността до документи и ресурси въз основа на ролите на отделните потребители. RBAC (Role Based Access Control) се поддържа чрез удостоверяване на Windows Active Directory.

Модул за ръчен печат – решение за уеб базиран печат, позволяващо централизирано разработване и управление на приложения за ръчен печат на множество местоположения, изпълнители и доставчици.

Модул за интегриран печат – позволява да се интегрира отпечатването на етикети с ERP или други бизнес системи, за да се увеличи точността на информацията върху етикетите, ефективността на печата и да се установи единен източник на данни за етикетиране. Решението за интегриран печат включва конектори за данни (тригери), извличане и трансформиране на данни (филтри), бизнес правила и работни потоци (действия) и сървър за печат. Всички транзакции и обработка на данни се извършват в едно и също пространство на паметта. Обработката в паметта е 100 пъти по-бърза от предаването на данни между приложения и сървъри.

Архитектурата всичко в едно спомага за намаляване на времето за престой и опростява поддръжката.