Labelmate Електрически етикетни диспенсъри

  • Компактни размери
  • Лесна настройка (за по-малко от 30сек.)
  • Стоманена конструкция, особено подходяща за хранително-вкусовата промишленост, фармацевтиката
  • Възможност за избор на скорост
  • Система, позволяваща промяна в опъна на ролката (опционално)
  • Брояч, с възможност и за предварително задаване на брой етикети (опционално)
  • Батерия (опционално)
  • Модели LD-100, LD-200
  • Конфигурации, които работят с нестандартни етикети - прозрачни, черни, много малки или много дълги
  • Производствена гаранция: 3 години