Zebra продукти

Ленти за китки

Благодарение на ясната, пълна и точна визуална информация, в това число и отпечатания на лентата баркод, дейностите по третиране на пациенти, проверки при достъп, изписване на лекарства и уреждане на сметки стават с минимално суетене и максимална сигурност.