Мърчандайзинг

MobeeAsk е цялостна система за мобилно управление на мърчандайзинг дейности.

Приложима е за големи и средни фирми - производители или дистрибутори на бързооборотни стоки, които имат необходимост да проверяват и управляват предлагането на продукцията си в търговските обекти. Системата може да работи както самостоятелно, така и интегрирана към различни информационни системи за управление на бизнес. Някои от основните й функционалности са описани по-долу, като системата може да се конфигурира спрямо всеки един модел на извършване на дейностите:

 • Софтуер за мърчандайзингОрганизиране на дейността на мърчандайзърите посредством райониране на обектите, маршрути, графици и др.
 • Дефиниране на различни типове потребители - мърначндайзъри, търговски представители, супервайзори, мениджъри и т.н.
 • Работа с GPS координати, карти, визуализиращи обекти, маршрути, разпределение по дни от маршрута, работни дни
 • Поддръжка на статус, категоризация, типизация, канал и всякакви други характеристики на обектите в единен картон на обекта
 • Поставяне и проследяване на изпълнението на цели, задачи и изпращане на съобщения
 • Проверки в търговските обекти - дистрибуция, видимост/дял от излагането, цени, промоции, наличности, брой лица, втори точки
 • Управление на ДМА/съоръжения  и рекламни и промоционални материали
 • Управление на сервизни и обслужващи дейности, свързани с оборудване в търговските обекти
 • Работа с планограми, маркетингови стандарти, задължителни артикули, брандиране и друга полезна информация
 • Мърчандайзинг софтуерСъздаване, одобряване и работа с договори и споразумения
 • Вземане на поръчки за доставка на стоки или рекламни материали, автоматично изпращане на поръчките до складове или дистрибутори
 • Създаване на произволни въпросници, попълването им на място в търговските обекти, събиране на информация за последващ анализ
 • Структуриране на посещенията по последователност на дейностите, изпълнение на задължителни дейности
 • Анализ на дейностите, извършени в рамките на работния ден или в рамките на всяко едно посещение

Наличието на информация в реално време дава възможност за цялостен поглед върху ситуацията на пазара, което позволява бързо и прецизно планиране и управление на търговската дейност. С MobeeAsk се постига:

 • Значително намаляване на времето за извършване на мърчандайзинг активности
 • Увеличава се качеството на извършените дейности
 • Намаляват се грешките при събиране на информация
 • Практически се елиминира повторното въвеждане на информация във фирмените информационни системи.