MobeeFP

Ако дейността Ви налага използване на СУПТО, съгласно изискванията на Наредба Н-18, Баркод Системи България ООД, фирма с 19 годишен опит в областта на системите за мобилни продажби, предлага и деклариран в НАП софтуер MobeeFP за извършване на мобилни продажби.