Мобилни продажби

MobeeSeller - софтуер за управление на мобилни продажбиMobeeSeller е система, разработвана през последните 15 години от Баркод Системи България, която има за цел да осигури пълно управление на процесите в областта на мобилните продажби. Независимо от модела на работа – ExVan продажби, събиране на поръчки, доставки по обекти по предварителни поръчки, от това – дали информацията ще се обменя в реално време или в края на всеки ден – MobeeSeller е решението, което ще намали времето, необходимо за обслужване на един клиент, ще увеличи броя посетени обекти и направени продажби.

Софтуер за мобилни продажбиПроблемите при разносната търговия са в големия обем документи, които се попълват при клиента, за сметка на необходимото внимание към всеки отделен клиент. При наличието на мобилна система дилърът разполага с цялата необходима информация на едно  компактно устройство - складови наличности, маршрут, клиенти, отстъпки за всеки конкретен клиент, непогасени задължения на клиентите и др. Системата за мобилни поръчки и продажби MobeeSeller дава на дилърите повече време да продават, повишава удовлетворението на клиентите, увеличава броя на посетените обекти и намалява цената на труда.

Основни характеристики на софтуера за мобилни продажби MobeeSeller:
 • Лесно организиране на базата данни – търсене чрез филтри, по обекти, клиенти, артикули или избор от списък
 • Задаване на маршрути за деня
 • Мобилно събиране на поръчки и извършване на продажби
 • Контрол върху задълженията на клиента и неговия кредитен лимит
 • Маркиране на артикул чрез набиране на код или автоматично прочитане с помощта на баркод четец
 • Пълна и актуална информация за стоковите наличности в склада
 • Автоматична калкулация на промоции и отстъпки
 • Възможност за задаване на различни начини за плащане
 • Издаване на стокови разписки, фискални бонове, фактури и други
 • Събиране на мърчъндайзингова информация
 • Изготвяне на различни видове справки
   

Предимства от внедряването на Mobee Seller: 

 • Повишаване ефективността на продажбените процеси
 • Увеличаване броя на посетените обекти / клиенти на ден
 • Елиминиране на грешките при събиране и обработка на информацията
 • Намаляване цената на труда
 • Постоянен достъп и пълна синхронизация с фирмената база данни без значение от местоположението
 • Прозрачност на процесите и възможност за контрол върху работата на дилърите – техните дневни продажби, печалби и времетраене на дадена продажба
 • Повишени продажби и цялостна интеграция на фирмените процеси
 • Бърза възвръщаемост на инвестицията
 
Повече информация можете да прочетете тук.