Модерните технологични решения и използването на Интернет от потребителите продължават да трансформират търговията на дребно в България

05/03/2020

Водещи експерти и анализатори на търговията на дребно дискутираха глобалните тенденции в дигитализацията на сектора и отражението им върху него по време на специализираната конференция Retail Digital Summit 2020. Събитието беше организирано от сп. Enterprise през месец февруари 2020 г. Като доставчик на широк кръг иновативни технологични продукти и решения в тази област Баркод Системи България бе сред официалните партньори на събитието.

Търговия на дребно - форум

Участниците в дискусията бяха единодушни, че новите технологични решения, дигитализацията в маркетинга и увеличаващият се дял потребители, които редовно използват Интернет, продължават да трансформират търговията на дребно в България.

На фона на продължаващия ръст на потреблението у нас, както в обем, така и в стойност, общият брой на търговските обекти намалява. Това се дължи най-вече на свиване на броя на обектите за традиционна търговия. Обектите за модерна търговия продължават да се увеличават, въпреки че дялът на модерната търговия остава по-нисък от средния за Европа. Според експертите ниската безработица и растежът на средната работна заплата са факторите, които подхранват нарастването на потреблението.

Макар и с по-нисък ръст, спрямо другите държави в ЕС, онлайн търговията в България продължава да се развива, но все още сме на последните места по този показател според Евростат. Представители на онлайн магазини посочиха, че двата ключови фактора за успех в този сектор са добрата логистика и иновативните технологични решения. Според различни източници между 70-77% от населението в страната използват Интернет, като повече от тях са в глобалната мрежа всеки ден или непрекъснато. Традиционната търговия продължава да играе косвена роля и в онлайн продажбите, защото 34% от потребителите, които пазаруват онлайн, преди покупка посещават търговски обекти, за да разгледат и изберат продукти. Липсата на доверие в онлайн търговците, неясната информация за политиката за връщане и недоверието в онлайн плащанията са сред факторите задържащи растежа на електронната търговия в България.   

Маркетингът в търговията на дребно също се трансформират активно под въздействие на Интернет потребителите и новите технологии. На събитието бяха дадени примери за дигитализиране на маркетингови инструменти като рекламни брошури, карти за лоялност и ваучери за отстъпка. Достигането до потребителите през дигиталните канали носи ясни и измерими ползи за търговците като опознаване на клиентите и предвиждане на поведението им, отправяне на персонализирани оферти и не на последно място, ясна измеримост на възвръщаемостта на инвестициите в дигитален маркетинг.

Чрез иновативните решения в сферата на логистиката, мърчандайзинга, мобилната търговия и търговията на дребно, Баркод Системи България помага на своите клиенти да адаптират ефективно бизнес моделите си към новите тенденции в търговията на дребно и в потребителското поведение.

Търговия на дребно - технологични решения - Retail Digital Summit 2020