На 17 април 2008 се проведе семинар за фирмите в областта на разносната търговия

24/04/2008

Семинар на тема Бизнес информационни системи и решения в областта на дистрибуцията и технологията се състоя на 17 април в Интер Експо Център, София. Организаторът, Баркод Системи България покани свои бизнес партньори и клиенти да участват в презентационната програма, а гостите бяха предимо представители на фирми, занимаващи се с дистрибуция на бързооборотни стоки. 

Семинарът откри управителят на Баркод Системи България, Юри Димитров, който представи софтуерния аспект на предлаганите решения за сферата на разносната търговия, възможностите за интегриране на тази платформа към вече съществуващата фирмена система и реализиране на последователни нейни доработки при желание от страна на клиента.  

Явор Янкулов, мениджър обучения на центъра за бизнес обучения E-training, в последствие засегна основните проблеми и възможните техни решения при управлението на търговски екипи, обобщи подходящите и актуални подходи при тяхното оценяване, контролиране и  мотивиране.  

Друг поканен партньор на Баркод Системи България бе управителят на KI Technology, Стефан Колев, който подробно запозна гостите с ползата от внедряването на SAP ERP информационна система по отношение на оптимизацията на бизнес процесите във фирмата и повишаване цялостната и ефективност. 

В презентационната програма взе участие и Божидар Крапчев, член на борда на директорите на LLP Sofia, официален бизнес партньор на Microsoft за България. Той запозна голямата аудитория със съответните софтуерни приложения за този сегмент. 

Сред поканените клиенти на Баркод Системи България бяха представителите на две от най-големите компании в областта на дистрибуцията на бързооборотни стоки за територията на България: Валери Валчовски, главен счетоводител на Авенди ООД и Ралица Попзлатева, ИТ слециалист на Кавен Орбико ООД. Те дискутираха процесите по внедряването на системните решения на Баркод Системи България, предимствата и бързата възвращаемост на инвестицията при интерграцията на подобно мобилно решение.  

В заключение Юри Димитров, управителят на Баркод Системи България, представи и хардуерния аспект на предлаганото решение за Разносната търговия и дистрибуцията, запозна гостите с най-актуалните мобилни устройства на Motorola EMb, предназначени за тази сфера, а именно MC70 и MC35, разгледа GPS технологията като едно реално предимство за управлението на дистрибуционните процеси и разкри едно инновативно приложение, така наречения M4B Project, благодарение на което фирмите ще бъдат в състояние да акумулират маркетингова информация за техния бизнес от посетените търговски обекти и обслужвани от тях цялостни райони.