Нов стандарт или успешен маркетингов подход?

15/06/2021

RAIN RFID iconВече няма колебание, че днешното ниво на развитие на RFID технологията носи огромни ползи както за търговията на дребно, така и за производствените компании. Въпреки несигурното начало през 2005 г., когато Walmart стопират проект, стартиран година по-рано, задължаващ техните топ 100 доставчици да направят RFID идентификация на всеки палет и транспортна единица, днес компаниите не само вярват, но и виждат реалните измерения на добавената стойност от внедряването на технологията.

През 2014 г. четири компании -  Impinj, SmartTrack, Google и Intell, виждат необходимостта от целенасочени действия за успешното популяризиране на един конкретен вид RFID технология и така създават организацията RAIN RFID (RAdio frequency IdentificatioN). Реално RAIN RFID не е нова технология, нито нов стандарт, а е брандиране на пасивните UHF RFID решения. Днес членовете на организацията RAIN RFID са над 170 компании, предлагащи решения за бизнеса, базирани на UHF RFID технологията, сред които e и Zebra Technologies Inc.

RAIN RFID е базиран на протокола GS1 UHF Gen2, стандартизиран от ISO/IEC под номер 18000-63. Една от причините за разрастването на RAIN RFID индустрията са именно функционалностите, които предоставят четирите типа команди, използвани от RAIN RFID протокола:

  • Задължителни – такива, на които трябва да отговарят всички RAIN RFID тагове, съгласно стандартите
  • Опционални – даващи защита на данните, запазване на анонимността, защита на търговската марка и превенция на загубите
  • Потребителски – производителите на RFID компоненти могат да дефинират допълнителни „опционални“ ОТА команди, които не дублират функционалности на които и да е други задължителни или опционални команди
  • Команди за вътрешна употреба – производителите на RFID компоненти имат възможност да дефинират свои частни команди, които да използват единствено в самия производствен процес 

Чрез средствата на тези функционалности RAIN RFID потребителите постигат и така важната защита на данните, която носи един RFID таг и го предпазват да бъде прочетен от неоторизирано устройство.

Типичното RAIN RFID решение се състои от:

  • RAIN RFID таг – прикрепен на или вграден в артикулите, съхраняващ и предаващ информация. Едновременно могат да бъдат прочитани хиляди тагове, дори и да са извън зрителното поле
  • RAIN RFID четец – малък и портативен или голям с фиксиран монтаж, или вграден в друго устройство. Осъществява комуникация от близо и далеч чрез вградени антени
  • RAIN RFID софтуер – чрез таговете и четците създава, събира и обработва данните за артикулите на местен сървър или в облачна структура. Осъществява автентикацията на данните.

Как да изберем правилния RFID таг и етикет?

Ние от Баркод Системи България ООД като партньор от най-високо ниво на лидера в RAIN RFID оборудването – Zebra Technologies Inc., сме готови при необходимост да обсъдим планове Ви за внедряване на технологията във Вашите бизнес процеси.