Компанията

Баркод Системи България ООД е една от водещите фирми в България, в областта на Мобилните бизнес информационни системи и Баркод продуктите и технологиите. През последните 20 години, предлагаме специализирани решения за повишаване на ефективността на извършване на дейностите в области като:

  • Дистрибуция – разносна търговия (ExVAn), събиране на поръчки (Pre-Sales), както и консолидиране на търговска информация от различните звена
  • Търговски обекти – продажби, управление на наличностите, инвентаризации
  • Складове – автоматизиране на процесите при приемане, разполагане, търсене, събиране на поръчки, експедиция на стока и инвентаризации
  • Производство – регистриране и проследяване на движението на суровини и продукти
  • Транспорт и логистика – проследяване на движението и сортиране на пратки
  • Решения като проследяване на ДМА, подходящи в почти всички сегменти на бизнеса
  • Решения базирани на стриктните изисквания на различните Директиви на Европейския съюз

Благодарение на предлаганите от нас високотехнологични услуги и коректно отношение, сме заслужили доверието на нашите клиенти и за периода от създаването на Баркод Системи България ООД до днес, сме продали хиляди етикетни баркод принтери, мобилни компютри и баркод скенери, като самото оборудване, поддържано от нас е многократно по-голямо на брой от продаденото.

сертификат по стандарта за управление ISO 9001:2008 за продажба на специализирани хардуерни устройства и системи От 10 август 2012 г. насам Баркод Системи България ООД притежава сертификат по стандарта за управление ISO 9001:2008, успешно подновен през 2015-та г., а от 2018 г. насам компанията се ресертифицира по ISO9001:2015. Сертификатът е с обхват: Продажба на специализирани хардуерни устройства и системи. Сервиз, гаранционно и извънгаранционно обслужване на специализирани хардуерни устройства. Консултиране, проектиране, инсталиране, внедряване и поддръжка на интегрирани хардуерни и софтуерни решения.

Сертификат ISO27001 - logoОт 22 юни 2018 г. насам Баркод Системи България ООД притежава сертификат по стандарт за управление на сигурността ISO 27001:2013. Сертификатът е с обхват: Управление на сигурността на информацията при продажба на специализирани хардуерни устройства и системи; сервиз, гаранционно и извън гаранционно обслужване на специализирани хардуерни устройства; консултиране, проектиране, инсталиране, внедряване и поддръжка на интегрирани хардуерни и софтуерни решения.

Zebra Technologies - логоБаркод Системи България ООД е партньорът с най-висок статус в България (Premier Solution Partner) на най-големия световен доставчик на мобилни и баркод технологии – Zebra Technologies. През 2014-та година Zebra Tech. придоби подразделението, занимаващо се с мобилни решения за бизнеса на Motorola Solutions – фирма, с която също си партнираме от създаването ни – над 20 години. 

Баркод Системи България е българо-великобританска фирма и е част от най-голямата група фирми, работещи в тази сфера, в Централна и Източна Европа - IBCS Group

През 2018 г. IBCS Group, като водещ софтуерен и системен интегратор в областта на мобилните бизнес решения в Централна Европа, и SPICA Group, водещ доставчик на решения за управление на веригата за доставки и решения за управление на служителите в Адриатика, обявиха стратегическо партньорство, под формата на Алианс - IBCS-SPICA Alliance, с цел глобално предлагане на своите клиенти на уникална комбинация от продукти и услуги.

Членовете на Алианса вече имат възможността да предлагат цялостни решения за управление на веригата за доставки в множество държави - от Балтийско до Адриатическо и Черно море.

Ползите за нашите клиенти

Благодарение на IBCS-SPICA Alliance, нашите клиенти получават достъп до задълбочени познания, професионален опит и утвърдени решения за управление на веригата за доставки. IBCS- SPICA Alliance осигурява не само уникални решения, които оптимизират логистичните процеси, но и локално обслужване и поддръжка от най-високо ниво в целия регион. Обединеният екип на Алианса се състои от около 300 професионалисти в областите на управление на веригата за доставки, мобилните бизнес информационни системи и автоматичната идентификация на продукти и хора, с опит от над 25 години.

За IBCS Group

На клиентите си в България, Чехия, Унгария, Полша и Словакия IBCS Group предлага цялостни решения за повишаване ефективността, ефикасността и продуктивността на бизнеса, намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността. Членовете на IBCS group са IBCS Poland, Баркод Системи България, IBCS Hungary, Kodys и Kodys Slovensko. Експертния екип на IBCS Group се състои от над 180 човека. IBCS Group предлага цялостни решения и услуги в областта на веригата за управление на доставки.

За SPICA Group

SPICA Group е водещ доставчик на решения, осигуряващи дигиталната трансформация в областите на управлението на веригата за доставки и управлението на служители, в Адриатическия регион. Над 100 професионалисти работят в офисите на групата в Загреб, Любляна, Скопие, Подгорица и Лондон. Решенията на SPICA Group помагат за повишаване на ефективността и гъвкавостта на процесите през цялата верига - Производство, Транспорт, Логистика, Търговия. Друга основна сфера на дейност са и решенията за управление на служители в областта на Услугите, Банките и Администрацията не само в Югоизточна Европа, но и в EMEA.

карта