Палетна идентификация

Палетна идентификация с MobeePalletMobeePallet е разработено от Баркод Системи България решение за етикетиране на палети (или други логистични опаковки) произведена продукция по изискванията на GS1. Освен етикетирането, на база наличието на уникален SSCC баркод на всеки един палет, с помощта на мобилни устройства може да се извършва проследяване на движението на палета в цялото складово стопанство. С помощта на едно единствено сканиране, цялата информация за наличната стока в палета – артикул, партида, количество, срок на годност и т.н. се регистрира при заприхождаване, инвентаризиране на стоката или нейното експедиране. Повече информация можете да прочетете на www.mobee.bg.