Печат на PVC карти

Съвременният бизнес намира безброй различни, уникални и специфични приложения на PVC картите. Това разнообразие от приложения налага използването на различни технологии за производство и печат на PVC карти. Баркод Системи България предоставя услуга печат и персонализация на различни видове карти чрез различни технологии на печат.

pvc карти pvc card document pechat pvc card