Поредно признание за Баркод Системи България

02/10/2019

        

Баркод Системи България беше единственият български участник на ежегодната партноьорска среща на ScanSource
По време на събитието участниците от Баркод Системи България презентираха новостите в продуктовите портфолиа на водещите доставчици Zebra, Honeywell, Datalogic и др. Специално място се отдели и на актуалната икономическа обстановка и процесите протичащи в света и съответното им отражение върху бизнеса. 

Не на последно място, участниците от BCS България и колегите от Kodys Slovensko спечелиха специални награди. SCANSOURCE е един от големите дистрибутори, работещи в целия свят и предлагащи десетки брандове. Мероприятието се проведе в красивите планини на Словакия. На събитието бяха представени новини в областта на Auto ID оборудването, RFID технологиите и системните решения.